KOSGEB’den özel destek

0
1484

KOSGEB özel projeleri daha özel programlarla destekliyor. Bu destekler, öncelikle meslek kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesini de öngörüyor.

KOSGEB Desteklerinin kapsama alanı nedir? Paket işletmenize değer katacağına inandığı her türlü projeyi destekliyor. Bunun yanı sıra proje kapsamında personel ücretleri ve seyahat giderleri, makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (azami % 25), sarf malzemesi giderleri, hizmet alım giderleri ve genel idari giderler de (azami % 10) destek paketinin içerisinde yer alıyor.

Desteklenecek projede nelere dikkat etmeliyim? Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine özel bir kurul karar veriyor. Bu kurulla uzun soluklu bir çalışma takviminiz oluyor. Burada projenizi KOSGEB formatlarına uygun şekilde doldurmanız ve kurulu projenize ikna etmeniz gerekiyor. Bu arada yine projeyle ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, toplam kurum destek tutarının yüzde 10’unu aşmıyor.

Sabah