Türk Dışticaret Vakfı kısa film yarışması

0
1446
Türk Dışticaret Vakfı Kısa Film Yarışması

Türk Dışticaret Vakfı Kısa Film Yarışması

Türk Dışticaret Vakfı tarafından düzenlenen yarışmada katılımcılar; dış ticaretin ve özellikle ihracatın, ülke kalkınması açısından önemine vurgu yapmak, bir yandan kamuoyunun ilgisini bu yöne çekmek, öte yandan bu alanda eğitimin öneminin altını çizmek amaçlı kısa film çekmeye teşvik ediliyor. Türk Dışticaret Vakfı kısa film yarışması için katılacak videolar;

– Kalkınmanın ancak ihracatla mümkün olabileceği,
– Kariyer planlaması yapan gençlerimizin bu “yükselen mesleğe” yönelmeleri,
– Sektörde ise dikkat çeken bir eğitimli eleman açığı bulunduğu,
– Bu ihtiyacın giderilmesi için eğitimin gerekliliği,

ilkeleri doğrultusunda hazırlanacaktır.

Yarışma Takvimi ve Filmlerin Değerlendirilmesi
18 Mart 2013 : Son başvuru tarihi
18 Mart-31 Mart 2013 : Ön değerlendirme
1 Nisan-1 Ağustos 2013 : Halk oyuna sunum
5 Ağustos 2013 : Sonuçların açıklanması
Eylül 2013 : Ödül töreni

Ödüller
– Birinciye 3.000.-TL ve “SENEDİT” senaryo programı ile bir adet TDV uzaktan dış ticaret eğitimi,
– İkinciye 1.500.-TL ve “SENEDİT” senaryo programı ile bir adet TDV uzaktan dış ticaret eğitimi,
– Üçüncüye 750.-TL ve “SENEDİT” senaryo programı ile bir adet TDV uzaktan dış ticaret eğitimi,
– Yedi adet mansiyon, her birine bir adet uzaktan dış ticaret eğitimidir.

Yarışma hakkında detaylı bilgiye TDV web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Web Sitesiwww.tdv.org.tr